*Bilgilerdeki uyuşmazlıklar halinde işletme kayıtları esas alınır.