Chies Fast Food

*Bilgilerdeki uyuşmazlıklar halinde işletme kayıtları esas alınır.